PERSBERICHT – Verhuizing Econseeds

Verhuizing Econseeds

Econseeds heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt in de productie en handel van bloemen, bloemmengsels en groenten. Tevens is de zaadproductie voor derden toegenomen. 

Na enkele jaren van voorbereiding zijn wij blij dat we sinds week 26 werkzaam zijn vanaf onze nieuwe locatie:

  • Met meer opslagruimte die beter en volledige geconditioneerd is wat de kwaliteit van de producten ten goede komt;
  • Die bijdraagt aan de verduurzaming van onze dienstverlening door het volledig via zonnecollectoren kunnen voorzien in het energieverbruik;
  • Met meer ruimte voor de verwerking van orders en betere faciliteiten voor ons personeel.

Dit alles draagt bij aan duurzaamheid, betere werkomstandigheden en een betere kwaliteit en dienstverlening aan onze klanten.  (People, Planet, Profit). Bijkomend voordeel is dat naast de locatie ons selectie en demonstratieveld ligt. Eind augustus komt er een opendag waarop relaties en belangstellende kennis kunnen maken met onze nieuwe locatie en het demonstratieveld kunnen bezoeken, een uitnodiging volgt hiervoor. Wilt u al eerder kennismaken met onze nieuwe locatie neem dan contact met ons.