Nieuwe mengsellijn

Hierbij willen wij onze klanten kennis laten maken met een nieuwe mengsellijn, die momenteel in ontwikkeling is, ter ondersteuning van de inheemse flora en fauna van de eco-regio’s van onze klanten. 

In ons bedrijf vinden wij het onze morele plicht om de biodiversiteit te bevorderen en het milieu te beschermen. Daarom kondigen wij met trots aan dat wij een nieuwe reeks lokale plantenmengsels aan het ontwikkelen zijn die gebruik maken van 1inheemse plantensoorten. Deze soorten worden geproduceerd en waar mogelijk ook verkregen uit de eco-regio van onze klanten.

We erkennen de uitdagingen waar we als mensheid voor staan, om een leefbare planeet te behouden. Dit vereist dat we anders gaan denken en handelen over waarop wij onze producten produceren en de impact die ze hebben op het milieu. Ons streven naar duurzaamheid betekent dat wij waar mogelijk streven naar het betrekken en leveren van 2autochtone plantengenetica. Op die manier helpen we de genetische diversiteit van lokale plantenpopulaties te behouden.

Onze lokale plantenmengsels zijn ontworpen om de biodiversiteit te bevorderen, te behouden en te stimuleren in verschillende situaties en voor verschillende doeleinden. Wij leveren hoogwaardige zaadmengsels bestaande uit inheemse soorten die goed zijn aangepast aan de lokale 3biocoenose.

Ons streven naar transparantie betekent dat wij open zijn over de processen die worden gebruikt om onze mengsels te creëren. Wij willen dat onze klanten precies weten wat zij kopen en hoe dit de natuur om hen heen beïnvloedt. Wij geloven dat door transparant te handelen dat wij daardoor op termijn een grotere bijdragen kunnen leveren aan een duurzamere toekomst. Wij weten maar al te goed dat er geen pasklare oplossing bestaat, daarom werken wij nauw samen met onze klanten om hun specifieke behoeften te begrijpen en waar nodig producten op maat te ontwikkelen om aan die behoeften te kunnen voldoen.

Wij staan open voor samenwerking met deskundigen op dit gebied om ervoor te zorgen dat wij de best mogelijke oplossingen kunnen bieden. Wij geloven dat we alleen door samen te werken een positieve impact op het milieu en de maatschappij kunnen creëren.

Ons doel is om klanten in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen en samen te werken aan een positieve impact op het milieu en een duurzamere wereld. Door lokale plantenmengsels te gebruiken, kunnen we lokale ecosystemen helpen ondersteunen en een gezondere planeet voor toekomstige generaties bevorderen.

1Lokaal/inheems: De soort groeit van nature in de eco-regio van de klant.

2Autochtoon: Het gebruikte bronmateriaal van de specifieke soorten binnen het wilde populatiemengsel is afkomstig uit de eco-regio van de klant.

3Biocenose: Verwijst naar een groep onderling afhankelijke organismen die in dezelfde habitat leven en met elkaar interageren.

Visie

Inheems: De soort groeit van nature in de eco-regio van de klant.

Autochtoon: Het bronmateriaal dat wordt gebruikt van de specifieke soorten in een wilde populatie mengsel is afkomstig uit de eco-regio van de klant

De Inheemse Plantmengsels promoten, behouden en stimuleren biodiversiteit door het gebruik van inheemse plantensoorten voor verschillende situaties en doeleinden, wij geloven dat dit onze morele plicht is. Met de Inheemse Plantmengsels streven wij naar het verkrijgen en leveren van autochtone plantengenetica waar en wanneer mogelijk. Wij leveren hoogwaardige zaadmengsels bestaande uit inheemse soorten. Ons streven naar transparantie betekent dat wij klanten het best mogelijke advies geven voor hun situatie. Ons doel bij de Inheemse Plantmengsels is om klanten in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen, waardoor we gezamenlijk een positieve impact op de natuur en een meer duurzame wereld creëren.